ΜΑΘΗΜΑ 12 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ –PERSONAL PRONOUNS

ΜΑΘΗΜΑ 12 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ –PERSONAL PRONOUNS

 

Όταν φτιάχνουμε μια πρόταση χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο ή ζώο που να κάνει ή να είναι κάτι… Αυτά τα πρόσωπα ή πράγματα άλλες φορές είναι ένα όνομα κάποιου ή κάποιων αν είναι πολλοί κι είναι άνθρωποι , ή είναι ζώα ή αντικείμενα….

΄Ολα τα παραπάνω μπορούν να φανούν και με προσωπικές αντωνυμίες….

Έτσι όταν μιλάμε για τον εαυτό μας και θέλουμε να πούμε :

εγώ λέμε I          image

 

 

 

Το εσύ το λέμε you          image

To αυτός το λέμε he   image

 

Το αυτή το λέμε she image

Το αυτός-η-ο το λέμε it   image      it   image

 it image                    itimage

Το εμείς το λέμε we   image

Το εσείς πάλι you    image

Το αυτοί -αυτές –αυτά(δηλαδή ο πληθυντικός και του he και του she και του it) είναι

They  image    image      image

 

 

ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ι --------εγώ

You-----εσύ

He-------αυτός

She-----αυτή

It-------αυτός-ή-ό (άψυχα αντικείμενα , ζώα , φυτά , αφηρημένες έννοιες )

We----εμείς

You---εσείς

They---αυτοί-αυτές-αυτά

ΑΣΚΗΣΗ:

Κοιτάξτε τις εικόνες και πείτε ή γράψτε στο τετράδιό σας τις προσωπικές αντωνυμίες που ταιριάζουν:

imageimageimageimage

 

imageimageimage

 

imageimageimage

 

ΜΑΘΗΜΑ 13 ΤΟ ΡΗΜΑ ‘’ΕΙΜΑΙ’’—VERB ‘’TO BE’’

ΑΡΧΙΚΗ

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ

Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ and Blogger Themes.