ΜΑΘΗΜΑ 14- ΡΗΜΑ ΤΟ ΒΕ ΑΡΝΗΣΗ- ΕΡΩΤΗΣΗ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΜΑΘΗΜΑ 14- ΡΗΜΑ ΤΟ ΒΕ ΑΡΝΗΣΗ- ΕΡΩΤΗΣΗ- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

LESSON 14 – VERB ‘’TO BE’’ NEGATIVE-ΜΑΘΗΜΑ 14 ΡΗΜΑ ‘’ΕΙΜΑΙ’’ ΑΡΝΗΣΗ

ΑΡΝΗΣΗ---NEGATIVE

Χωρίς τίτλο

 

I am not a man. I ‘m not a man. .(Εγώ δεν είμαι άντρας.) I ‘ m a woman Είμαι γυναίκα.)

clip_image003

You are not a good boy.You aren’t a good boy. You are a bad boy.

(Δεν είσαι καλό αγόρι.Είσαι κακό αγόρι.)

clip_image006

He is not Superman. He isn’t Superman.(Αυτός δεν είναι ο Σούπερμαν.)

He’s Spiderman.(Είναι ο Σπάιντερμαν)

clip_image009

She is not Ariel. She isn’t Ariel. (Αυτή δεν είναι η ‘Αριελ.) She’s Rapounzel.(Είναι η Ραπουνζέλ)

clip_image011

It is not a cat .Ιt isn’t a cat. (Αυτό δεν είναι μια γάτα)

It’s a mouse.

(Είναι ένα ποντίκι.)

clip_image014

We are not strangers. We aren’t strangers.(Εμείς δεν είμαστε ξένοι.)

We’re family.(Είμαστε οικογένεια)

clip_image017

You are not teachers. You aren’t teachers. (Εσείς δεν είστε δάσκαλοι.)

You are pupils.(Είστε μαθητές .)

clip_image020

They are not enemies. They aren’t enemies.(Αυτοί δεν είναι εχθροί.) (enemy-enemies)

They’re friends.(Είναι φίλοι)

clip_image022

ΜΑΘΗΜΑ 15- ΡΗΜΑ ‘’ΕΙΜΑΙ’’ ΕΡΩΤΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αρχική σελίδα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ

Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ and Blogger Themes.